Reklamasjonsregistrering

Vennligst merk at skjemaet ikke fungerer hvis siden vises i kompatibilitetsmodus, og du må kanskje justere kompatibilitetsinnstillingene i nettleseren din.

Registreringen genererer automatisk et svarsmail med referansenummer som brukes under videre behandling. Ved spørsmål om utfylling av skjemaet, vennligst kontakt din utpekte kontaktperson hos Frigoscandia.

  *Obligatoriske felt

  Land hvor tjenesten ble kjøpt *

  Type tjeneste som ble kjøpt *

  Hendelsesdato *

  Hendelsestype *

  Godsinformasjon

  Temperatur *

  Vennligst merk og informer berørte parter:

  Alle i transportkjeden har redningsplikt. Det betyr at alle har plikt til å begrense skader når det er mulig. Reklamert gods skal derfor håndteres i henhold til gjeldende bransjenormer og håndteres slik at skaden ikke forverres.

  Skade som ikke er synlig ved mottak må reklameres til Frigoscandia innen sju (7) dager fra mottaksdato. Foto må vedlegges i reklamasjonen.

  Reklamert gods skal holdes tilgjengelig for inspeksjon eller eventuell utlevering. Derfor kan ikke godset returneres, selges eller repareres uten at Frigoscandia er kontaktet eller tilbakemelding er gitt i reklamasjonssaken.

  Eventuell henting av reklamert gods skal utføres av Frigoscandia - senest sju (7) arbeidsdager fra den dagen tilbakemelding i saken blir gitt for tempererte og tørre matvarer. - senest tretti (30) arbeidsdager fra den dagen tilbakemelding i saken blir gitt for annet gods.

  Ved reklamert forsinkelse, suppler reklamasjonen med dokumentasjon som bekrefter kostnader som har oppstått som følge av forsinkelsen, men erstatning gis maksimalt opp til fraktbeløpet.

  Når det foreligger forhold som rettferdiggjør tidligere destruksjon eller henting, må dette først godkjennes av Frigoscandia.

  Ved reklamasjon skal kopi av fraktseddelens mottakerdel samt handelsfaktura vedlegges.

  Rapportert av

  Alle oppdrag utføres i samsvar med gjeldende Frigoscandias transportvilkår for det respektive forretningsområdet, NSAB samt for all matlogistikk også de generelle bestemmelsene for lagring av kjøle- og frysevarer fra Djupfrysningsbyrået.

  Behandling av personopplysninger
  Personopplysninger i skjemaet behandles for å kontakte dere angående saken, f.eks. ved behov for supplerende informasjon eller beskjed om saksbehandlingens utfall. Personopplysningene lagres i vårt saksbehandlingssystem i tilknytning til reklamasjonen så lenge den behandles, og deretter i den tiden saksinformasjonen må være tilgjengelig av juridiske årsaker eller i henhold til vår avtale. Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger i Frigoscandias personvernpolicy.