Produktionslogistik

Vi har lång erfarenhet av samarbeten där det efterfrågas en hög servicegrad och flexibilitet

Livsmedelskunskap en förutsättning för god smak och bra kvalitet

Det var med tanken att varuägare ska slippa äga sin infrysning, lager och distribution som vi startade vår verksamhet år 1948. Vi erbjuder livsmedelsindustrin en komplett och flexibel försörjningskedja för våra kunders livmedel, i en optimal temperatur, från producent till konsument.

Optimering, planering, förädling och leverans är alla nyckelord i vår produktionslogistik, och inte minst insikten att det är i ett nära samarbete som fördelarna uppstår.

Livsmedelskunskap en förutsättning för god smak och bra kvalitet

Det var med tanken att varuägare ska slippa äga sin infrysning, lager och distribution som vi startade vår verksamhet år 1948. Vi erbjuder livsmedelsindustrin en komplett och flexibel försörjningskedja för våra kunders livmedel, i en optimal temperatur, från producent till konsument.

Optimering, planering, förädling och leverans är alla nyckelord i vår produktionslogistik, och inte minst insikten att det är i ett nära samarbete som fördelarna uppstår.

Unika kundlösningar oavsett utmaning

Det finns flera olika behov som kan uppstå hos en varuägare när man behöver se över sin produktionslogistik:

Ett ökat miljöfokus med målsättning om fossilfria transporter och gröna lager
Förädlingstjänster av varor
Bättre utnyttjande av egen kapacitet
Kapitalbindning i utrustning för infrysning eller lokaler
Planera och optimera flödesförändringar i sin trafik
Temperatur eller leveransgaranti på tex råvaror eller slutprodukt

Unika kundlösningar oavsett utmaning

Det finns flera olika behov som kan uppstå hos en varuägare när man behöver se över sin produktionslogistik:

Ett ökat miljöfokus med målsättning om fossilfria transporter och gröna lager
Förädlingstjänster av varor
Bättre utnyttjande av egen kapacitet
Kapitalbindning i utrustning för infrysning eller lokaler
Planera och optimera flödesförändringar i sin trafik
Temperatur eller leveransgaranti på tex råvaror eller slutprodukt

Förädlingstjänster

För att våra kunder skall kunna erbjuda den bästa produkten på marknaden, erbjuder vi tjänster som stödjer en bibehållen hög kvalitet där vi ständigt letar efter nya sätt att matcha marknadens behov.

Exempel på skräddarsydda förädlingstjänster
Upptining (via lake eller luft)
Infrysning
Uppmärkning
Ompackning
Första mottag (vid import av produkter)
Displaypall

Förädlingstjänster

För att våra kunder skall kunna erbjuda den bästa produkten på marknaden, erbjuder vi tjänster som stödjer en bibehållen hög kvalitet där vi ständigt letar efter nya sätt att matcha marknadens behov.

Exempel på skräddarsydda förädlingstjänster
Upptining (via lake eller luft)
Infrysning
Uppmärkning
Ompackning
Första mottag (vid import av produkter)
Displaypall

Stort nätverk

Genom vårt stora nätverk av lager kan vi skräddarsy en geografi som både passar inflöde av råvaror från leverantör, egentillverkade halvfabrikat för ytterligare förädling samt färdigvarulager för konsumentprodukter. Vår transportavdelning supporterar våra kunders flöden och erbjuder dels möjlighet för internationella in- och uttransporter, men även lokala lösningar såsom produktionspendel och självklart leverans till slutkund genom vårt finmaskiga nätverk.

Miljöaspekten viktig
På Frigoscandia strävar vi alltid efter att optimera vår trafik genom att ha hög beläggningsgrad i varje transport. Vi har en modern fordonsflotta och använder planerings- och analyssystem för att minimera både antalet fordon och kilometer på vägarna.

Stort nätverk

Genom vårt stora nätverk av lager kan vi skräddarsy en geografi som både passar inflöde av råvaror från leverantör, egentillverkade halvfabrikat för ytterligare förädling samt färdigvarulager för konsumentprodukter. Vår transportavdelning supporterar våra kunders flöden och erbjuder dels möjlighet för internationella in- och uttransporter, men även lokala lösningar såsom produktionspendel och självklart leverans till slutkund genom vårt finmaskiga nätverk.

Miljöaspekten viktig
På Frigoscandia strävar vi alltid efter att optimera vår trafik genom att ha hög beläggningsgrad i varje transport. Vi har en modern fordonsflotta och använder planerings- och analyssystem för att minimera både antalet fordon och kilometer på vägarna.

Matförsörjning med Norden som hemmamarknad

Har du frågor kring hur ditt företag skulle kunna optimera er logistik och bättre integrera den i er verksamhet? Vi har det logistiska nätverket och rätt kunskap att hitta er optimala lösning. Tveka inte att höra av er till oss.